English grammar


Подорожі до Королівств

В королівстві «Present Simple» править король «Every Day», а йому служать вірні слуги «do» і «does».  Кожен, хто проживає в цьому королівстві, любить говорити про те, що відбувається зазвичай, кожен день, завжди, регулярно, а для цього вони будують речення  за схемою V або V -s(es). Для побудови питальних і заперечних  речень  потрібна допомога слуг «do» і «does». Та як тільки з'являється слуга «does», від  дієслова  тікає закінчення s(es).

У королівстві «Present Continuous» править король «Now», якому служать його вірні слуги «am», «is» і «are». У цьому королівстві люблять говорити про те, що відбувається зараз, в момент мовлення. А для цього всі речення потрібно будувати за схемою am / is / are + V іng, такий закон цього королівства.

У королівстві «Past Simple» дуже люблять згадувати минуле і говорити про те, що відбувалося вчора (минулого тижня, торік ...). Всі правильні дієслова в цьому королівстві мають закінчення -ed. У Короля «Yesterday» є тільки один слуга - «did», який допомагає будувати заперечні і питальні речення.  Як тільки з'являється слуга «did», у дієслова зникає  закінчення -ed .
Крім того, в цьому королівстві живуть неправильні дієслова, у яких немає закінчення, оскільки вони особливі. Неправильні дієслова схожі на роботів-трансформерів, вони змінюються, трансформуються при переході в 2 форму. Важливо знати ще один секрет: як тільки в реченні з'являється дієслово-слуга «did», неправильні дієслова тут же трансформуються назад в першу форму.

У королівстві «Future Simple»  мешканці  розповідають про те, що буде в майбутньому. Править в цьому королівстві король "Tomorrow", якому служать вірні слуги: "shall" та "will".

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ

Як і в українській мові, в англійській мові можливе перенесення. Але не всі слова можна перенести в англійській мові.
Перенесення слів неможливе у наступних випадках:
Заборонено переносити укорочені позначення виміру ваги, довжини, часу, відділяючи їх тим самим від числівника, до якого відносяться (100 km, 50 cm).
Заборонено відокремлювати прізвище від ініціалів.
Власні назви ніколи не розділюються (Kyiv, London, Europe)
Слід уникати перенесення складених частин назв (the Atlantic Ocean, South America)
Заборонено розбивати переносом літерні абревіатури ( USA, UK)
Слова, що складаються із одного складу, ніколи не переносяться (though, through, height).
Суфікс третьої особи однини дієслова в теперішньому часі –s, -es не переноситься ( he wishes)
Закінчення множини іменників не переноситься (houses, boxes)
Поєднання букв, що означають один звук, не розділяються при переносі.
Не рекомендується переносити останнє слово речення на наступну сторінку. Також не рекомендується переносити на наступну сторінку строку, яка являється останньою у абзаці.
Перенос можливий у наступних випадках:
Розділяються подвоєні приголосні (mis-sion, let-ter)
Розділяються дві приголосні, які стоять поруч (pen-cil, ster-ling)
Префікси та суфікси відділяються від кореня слова (dis-like, differ-rent)
Складні слова діляться на складені частини (some-times)
Приголосна між двома голосними переноситься з другим складом (ma-jor, la-ter)
Переносяться суфікси вищого та найвищого ступеня порівняння прикметників (short-er, short-est)
Переноситься суфікс –ing дієприкметника та герундія (go-ing, play-ing)

Немає коментарів:

Дописати коментар