}

Перші кроки до читанняНавчання читанню залишається найважчим етапом у вивченні англійської мови для молодших школярів. Англійський правопис вважається одним з найскладніших серед світових мов. Програма шкільних підручників постійно ускладнюється, і на освоєння читання залишається все менше годин. Саму тому маленькі школярики все більше потребують допомоги та підтримки батьків.
Тут я спробую викласти матеріали, що допоможуть в освоєнні англійського читання.
A a [ei]
B b [bi:]

C c [si:]
D d [di:]E e [i:]
F f  [ef]
G g [ʤi:]
H h [eitʃ]
I i [ai]
J j [ʤei]

K k [kei]

L l [el]
M m [em]
N n [en]

O o [əu]
P p [pi:]
Q q [kju:]R r [a:]
S s [es]

T t [ti:]

U u [ju:]
V v [vi:]
Ww['dʌblju:]
X x [eks]
Y y [wai]
Z z [zed]
[h] - цей звук схожий на легкий видих. Подуй на руки, ніби грієш їх. Коли в легенях залишиться зовсім мало повітря, в тебе вийде цей звук. Hi, hello, how, help.
[p] – цей звук ми вимовляємо з придихом. Беремо листочок паперу до губ (5-6 см) і скажи слово «парта», по черзі –з придихом і без нього. Якщо ти вимовиш правильно англфйською мовою, то лист паперу відхилиться у бік, свічка згасне, маленькі шматочки паперу розлетяться.
Pen, pencil, picture.
[w] – витягни губи вперед, ніби хочеш свиснути або загасити свічку.
White, well, welcome.
[Ө] – коли ми вимовляємо цей звук кінчик язика знаходиться між зубами і його трішки видно. Верхні і нижні зуби мають виглядати, ніби ти їх хочеш почистити. Будьте обережні зі звуками [s] та [Ө], англійці можуть вас не зрозуміти: [s] – sink – тонути, [Ө] – think – думати.
[∂] – він вимовляється як ], але з голосом, говоримо літеру з.
Mother, father, brother.
[t, d, n, l] – при вимові цих звуків кінчик язика ми ставимо над верхніми зубками з внутрішньої сторони. Прочитайте такі імена Ніна, Олена, Таня, Діна – як би їх прочитали англійці?
[t] – it, ten, tea;
[d] – dad, red, daddy;
[n] – nine, fine, nice;
[l] – listen, lamp, small.
[r] – при вимові цього звука відсутня вібрація кінчика язика, яка є характерною для українського [р]. Скажіть – Рома, Лариса, Марина, ворона так як сказали би англійці.
Sorry, brown, grandmother.
[ŋ] – при вимові цього звука повітря проходить через ніс, звук нагадує удар гонгу.
Morning, evening, reading.
В англійській мові дзвінки приголосні в кінці слова вимовляється дзвінко. Оглушення дзвінкого приголосного змінює значення слова. Зрівняй : bag [g] – сумка, back [k] – спина.
В англійській мові нема м’яких приголосних. Порівняй «Люба» і «Луба». Англієць скаже «лублу» замість «люблю».
Англійське слово cheese [t∫i:z] означає сир і вимовляється з посмішкою. «Say cheese» - запрошення до посмішки. Тому більше посміхайтесь і у вас буде бездоганна англійська вимова. Не забувай говорити «please» з посмішкою.
В англійській мові є як довгі так і короткі голосні звуки. В українській мові довгота голосного звуку не впливає на значення слова. Наприклад: Код і к-о-о-о-о-д. В англійській мові, навпаки, заміна довгого голосного звуку коротким призводить до зміни значення слова: port [pכ:t] – порт, pot [pכt] – горшок.
[е] – при вимові цього звуку рот трішки привідкритий;
[ǽ] – при вимові цього звуку рот відкривається ширше, при цьому кінчик язика повинен впиратись в нижні зубки. Не можна плутати ці 2 звуки. Це може змінити значення слова:
Pen [pen] – ручка; men [men] – чоловіки;
Pan [pǽn] – сковорода; man [mǽn] – чоловік.
[ʌ] – при вимові цього англійського звука рот більше закритий, ніж при вимові звука [а:] – відкритий ширше. Якщо рот відкривати дуже широко, ніби на прийомі у лікаря, то і отримуєте правильний звук [а:]. Ці звуки також не можна плутати: nut [nʌt] – горіх; heart - [ha:t] – серце;
Дифтонги – це cкладний голосний звук, що складається з двох елементів, які утворюють один склад.
[ei] – plate [pleit] – cake [keik];
[ai] – fly [flai] – nine [nain];
[au ] – house [haus] – blouse [blaus];
[כi] – boy [bכi] – coin [kכin];
[iə] – deer [diə] – ear [ie];
[έə] – bear [bέə] – chair [t∫έə]
[uə] – sure [∫uə]
Читання деяких буквосполучень в англійській мові

Букво-
сполучення
Транскрип-ція
Читання
Приклад
Позиція у слові
sh
[ʃ]
ш
she [ʃi:]
будь яка
ch
[tʃ]
ч
chess[tʃes]
будь яка
tch
[tʃ]
ч
match [mᴂtʃ]
після коротких голосних
ck
[k]
к
black [blᴂk]
після коротких голосних
th
[ϴ]

[ð]
міжзубний с

міжзубний з
bath [ba:ϴ]

bathe [beið]
1) в кінці слова

2) на початку займенників, службових слів та між голосними
qu
[kw]
кв
queen [kwi:n]
перед голосними
nk
[ŋk]
нк (банк)
thank [ϴᴂŋk]

будь яка Читання «німих» букв в англійській мові 
Букво-
сполучення
Транскрипція
Читання
Приклад
Позиція у слові
wr
[r]
p
write [raɪt] writing
будь яка
kn
[n]
н
knee [ni:]
на початку слова
mb
[m]
м
bomb [ bom]
будь яка
gh
не читається
-
high [haɪ]
high      might  night
bright   right      fight
всередині та на початку слова
ng
[ŋ]
н (банк)
sing [siŋ] long
song  strong  ring
bring king
spring  hang
в кінці слова
wh
[w]


[h]

в


х
when [wen]
where  what  why

who [ho:]     whole
перед всіма голосними, крім Оо

перед буквою ОоЛюбі діти, нижче ви можете знайти  та роздрукувати 

Немає коментарів:

Дописати коментар