English Sounds: Pronunciation

English Sounds: Pronunciation / Англійські звуки: вимова

Hi kids! Have a look at these amazing online resources to learn and practise English pronunciation!!
Привіт! Поглянь на ці дивовижні Інтернет-ресурси, які допомагають вивчити та попрактикувати вимову англійської мови !!!
Click here to download this chart and learn the pronunciation of the English vowels, consonants and diphthongs.
Клацни тут, щоб завантажити цю діаграму та дізнатися вимову англійських голосних, приголосних та дифтонгів.
Remember that pronouncing English is not simply "reading" what you see. Some English sounds do not occur in our language.
Пам'ятай, що вимова англійської мови - це не просто "читання" побаченого. Деякі звуки англійської мови в нашій мові не зустрічаються.
Here you have two different charts with the 12 English vowels and 8 diphthongs:
Тут ти бачиш дві різні картинки з 12 англійськими голосними і 8 дифтонгами:
And here you have a chart with the English consonants:
А це картинка з англійськими приголосними:

And here you have some videos to learn to pronounce the English sounds:
А тут ти можеш подивитися  відео, щоб навчитися вимовляти англійські звуки:


Interactive activities

PLAY

В цій грі ти можеш:
  • подивитися міні-фільми, щоб попрактикувати читання та вимову всіх дифтонгів в англійській мові;
  • з’ясувати, які склади та слова зазвичай наголошуються в англійській мові;
  • прослухти і дізнатися, коли голос зазвичай піднімається і коли зазвичай опускається;
  • подивитися та послухати всі звуки англійської мови (ти можеш слухати чоловічий чи жіночий голос).

 

The Dinosaur's Eggs - Phonics

PLAY

Select a pattern, listen to the word and select the correct egg.
Each correct answer gets a scratch on the tree. Each round has ten words. Incorrect answers will be displayed at the end.
Виберіть шаблон, прослухайте слово і оберіть правильне яйце. Після кожної правильної відповіді з'являється подряпина на дереві. У кожному раунді є десять слів. Невірні відповіді будуть відображені в кінці.
I do hope you find this post useful. I really believe that good pronunciation is the key to better communication in any foreign language.
Я дійсно вважаю, що хороша вимова - запорука кращого спілкування будь-якою іноземною мовою.