Ігри на уроках англійської мови

З самого раннього дитинства дитина спілкується з світом через гру. Для неї гра – спосіб пізнання дійсності, спосіб випробувати себе. Але, на жаль, коли дитина приходить в школу, вчителі про це забувають, хоча ігрова діяльність і малювання характерні для дітей цього віку.

“Snowball” – одна з найпоширеніших видів лексичної гри, її перевага в тому, що ця гра може використовуватися під час вивчення будь-якої теми. Гра покликана активізувати словниковий запас учнів за вивченою темою, добре тренує пам’ять і сприяє розвитку уваги. Учитель говорить: “I have a grandmother” і просить першого учня повторити сказане учителем слово і додати своє: “I have a grandmother and an uncle”. Гра триває доки кожен її учасник не відтворить встановлений ланцюжок слів.

“Word-search grid” – гра для розвитку уважності, спостережливості і активізації активного словникового запасу. На дошці намальоване поле у вигляді з сітки клітин, в кожній з яких написана буква алфавіту. Серед літер зашифровані слова з певної теми. Завдання учнів - самостійно відшукати серед літер дані слова, спираючись на список внизу сторінки.

“Up and down” – різновид лексичної гри, яку також можна використовувати у вигляді другої фіз. хвилинки. Ця гра забезпечую концентрацію уваги на вивчених словах і дозволяє дітям трохи порухатись. Учитель роздає по 3-4 картки зі словами. Учитель показує малюнок – учень, у якого є відповідне слово, повинен встати, назвати і показати слово. Бажано малюнки показувати швидко, щоб підвищити активність і уважність учнів.

“Missing vowels” - легка у підготовці і проведенні, цікава гра на відпрацювання вивчених лексичних одиниць. Завдання можна записати як на дошці так і використовуючи роздаткові картки (дод.2). Завдання учнів вставити у слова пропущені голосні літери.

 “Memory game” – гра призначена розвивати пам’ять у дітей. Учитель розвішує на дошці 10 карток за вивченою темою, усі хором називають слова. Коли учитель просить усіх заплющити очі, він прибирає одну з карток. Учні мають здогадатися, яка картка пропущена і назвати весь ряд з 10 слів. Гра триває доти, доки на дошці не залишиться жодного малюнку, а учні назвуть їх всі по пам’яті.

«Bingo!» Гра «Лексичне лото»
Мета: повторення лексики з будь – якої теми.
Учитель готує список слів з якої – небудь лексичної групи (назви тварин, ма-газинів, меблів, шкільного приладдя тощо). Кожний учень креслить на аркуші па-перу квадрат, який ділить на 9 маленьких квадратів, у кожному з яких учні пи-шуть по одному слову із заданої групи.
На виконання цього завдання учням дається 3-5 хвилин, після чого вчитель голосно читає слова зі свого списку, викреслюючи прочитані. Учні викреслюють слова, які є у їхніх квадратах. У кого виходить три закреслені слова по вертикалі, горизонталі або діагоналі, той говорить: «Bingo!». Цьому учню надається перше місце. А вчитель продовжує читати слова зі списку, щоб визначити друге і третє місце.

Гра «Хрестики – нулики»
Мета: активізація лексики з певної теми.
Учитель ділить клас на дві команди – «хрестики» і «нулики». На дошці зобра-жено квадрат, який поділено на 9 менших квадратиків. В кожному квадраті напи-сана назва теми-категорії, наприклад: animals, seasons, food, weather, professions, clothes і т. д. Кожна команда вибирає собі категорію, а вчитель читає запитання до цієї категорії. Якщо гравці відповідають на запитання, то вчитель замість катего-рії ставить значок команди, що дала відповідь: хрестик або нулик. Перемагає ко-манда, що має три хрестика чи нулика підряд. Запитання можуть бути такі:
      Animals: It lives in the forest; it’s brown and fat and has a short tail. (A bear)
     Seasons: Children don’t go to school in … (Summer)
     Food: What vegetables do you need to cook vegetable salad?
     Weather: What can we see in the sky at day when there are no clouds? (The sun)
     Professions: People of this profession sell things. (A seller) і т. д.

Гра «Їстівне – неїстівне»
Мета: активізація лексики з різних тем.
Гра проводиться з м’ячем. Учитель або учень кидає м’яча іншому учневі, називаючи певне слово. Якщо слово означає їстівний предмет, дитина ловить м’яча, якщо ж неїстівний – відкидає його.

Гра «Лотерея»
Мета: активізація структури  there is/there are … у загальних питаннях і відповідях.
Учитель приносить у клас коробку чи сумку, де є багато предметів, назви яких відомі учням. Учні по черзі ставлять запитання: Is there a … in the box (bag)? Учи-тель дістає відгаданий предмет. До нього прив’язаний папірець з надписом, скільки очок заробив учень. Часто вживані предмети (олівець, ручка, зошит, кни-жка) можуть «коштувати» одне очко, предмети, наявність яких у класі є несподі-ванкою (квітка, чашка, іграшковий собачка тощо), можуть оцінюватись більшою кількістю очок. Виграє той, хто відгадає предметів на більшу кількість очок.

Гра «Скажи наступне слово»
Мета: засвоєння та повторення назв днів тижнів, місяців, дат, числівників.
Учитель називає день тижня, місяць, дату або числівник. Учні по черзі швидко називають наступний день, місяць, дату або числівник. За кожне правильне слово учень дістає очко.
Цю гру можна проводити на командну чи особисту першість.

«Перевір себе» 
(учням пропонують тему (school, animals, clothes, weather, character and appearance), на яку упродовж 1,5 – 2 хв. вони повинні написати якомога більше слів. Учні по черзі зачитують слова. Якщо слово повторюється, то його викреслюють. Перемагає той, у кого залишиться більше слів

«Вінегрет»
(на дошці написані слова, літери в яких перемішані. Учні повинні розпізнати слова та записати їх у зошити. Перемагає той, хто правильно запише всі слова. Для спрощення завдання вчитель указує тему, до якої можна віднести слова)


«Познайом мене зі своїми друзями»
 Учні стають у коло. Кожен повинен відрекомендувати сусіда праворуч і ліворуч: „His name is...". (Його ім'я....). „Her name is...". (її ім'я...). Тема: Учень та його оточення.

«Вгадай задуманий предмет»
 Учень виходить із класу. Діти задумують предмет. Учень входить до класу і запитує: „Is it a book?" (Це книга?). Клас хором відповідає: „Yes (no). It's (not) a book" (так або ні). Учню дозволяють поставити не більше трьох запитань. Якщо після третього запитання він не вгадав предмет, діти називають його хором.

«Світлофор»
 Учитель каже, що він називатиме предмети, які учні звичайно кладуть у портфель, коли йдуть до школи. Якщо це відповідає дійсності, учні показують зелений колір „світлофора", якщо ні, то червоний. Гра проводиться англійською мовою в швидкому темпі. Діти, які правильно і швидко відповідають, нагороджуються призами (вирізані різнокольорові предмети, фігурки, іграшки та ін.).

«Біла ворона»
Вчитель показує дітям 5 карток, на яких зображені знайомі предмети. 4 предмети з п’яти мають належати до однієї категорії, а один - до іншої.
Наприклад: a pen, a rule, a book, a pencil, а саt. Діти визначають зайвий предмет, та пояснюють чому.

9 коментарів: